Edin? a de amplasament aga? at

Capitolul 5.

Amplasamentul Art. Amplasamentele propuse pentru pentru desfasurarea activitatilor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova vor fi avizate de Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si aprobate de Consiliul Local.

Amplasamentele pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii pe proprietati private vor fi stabilite de catre titularii dreptului real principal asupra terenului.

edin? a de amplasament aga? at

Amplasamentele apartinand domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care urmeaza a se amplasa constructii provizorii se atribuie pe baza unui contract de inchiriere, dupa indeplinirea procedurii de licitatie publica si desemnarea castigatorului licitatiei, in termenii caietului de sarcini si a procesului verbal de adjudecare a licitatiei.

Odata cu expirarea contractului, daca intre parti nu intervine un alt act de prelungire a acestuia, sau in situatia in care intervine un interes public vizand suprafata de teren afectata de constructia provizorie, municipiul Craiova va notifica chiriasul in vederea eliberarii terenului, urmand ca in termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii, acesta sa desfiinteze pe cheltuiala proprie constructia provizorie.

In cazul in care investitorul nu raspunde notificarii privind eliberarea terenul in termenul stabilit, municipiul Craiova va proceda la desfiintarea fara somatie a respectivei constructii. Se interzice amplasarea de chioscuri stradale pentru desfasurarea de activitati comerciale sau prestari servicii in zona centrala si istorica a municipiului Craiova.

Bine ați venit la Scribd!

Sunt exceptate de la prevederile Art. Capitolul 6 Procedura de atribuire a amplasamentelor Art. Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale, cu exceptia teraselor in fata punctelor de lucru, vor fi atribuite in urma unor licitatii publice. Conditiile pentru participarea la licitatie vor fi stabilite in caietul de sarcini. Initiativa organizarii licitatiei publice o poate avea autoritatea publica locala.

Caietul de sarcini va cuprinde informatii cu privire la: a Identificarea bunului care se inchiriaza; b Activitatile autorizate; c Conditiile generale de inchiriere; d Durata contractului; e Pretul de pornire al licitatiei; f Drepturile si obligatiile partilor; g Conditii privind protejarea mediului; h Conditiile privind refacerea amplasamentului la incetarea contractului; i Conditiile de incetare a contractului; j Alte informatii necesare in functie de specificitatea fiecarui tip de amplasament.

Domnii, ocrotiti de lege de aceasta protectie, au putut restrange cheltuielile care se scurgeau anual spre Constantinopol, dar pot fi suspectati ca au varsat agentilor Rusiei ceea ce au retras membrilor Divanului. Garantia duratei carmuirii for i-a facut mai putin lacomi in primii ani. Au sperat sa poata imparti pe §apte ani un venit pe care instabilitatea vechii start de lucruri ii silea sa se grabeasca cat mai mult cu putinta a-1 strange. S-a trecut la construirea de not cladiri, s-au interneiat §coli; s-a infiintat o pota regulata. Asprimea perceperii impozitelor s-a mai indulcit.

In urma finalizarii licitatiei si desemnarii castigatorului cu privire la atribuirea amplasamentului, se va elabora actul de atribuire a licitatiei, in baza caruia se va incheia contractul de inchiriere a amplasamentului. Activitatile ocazionale si sezoniere se desfasoara pe amplasamente stabilite prin dispozitia primarului, in baza acordului pentru amplasare temporara.

edin? a de amplasament aga? at

Capitolul 7 Reguli de amplasare a structurilor de vanzare Art. Comertul stradal in puncte fixe chioscuri 1 Chioscurile amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova se vor putea amplasa in urma obtinerii unei autorizatii de construire, eliberata in conditiile legii, pentru constructii provizorii, durata de existenta a chioscului fiind extinsa la durata de desfasurare a contractului de inchiriere pentru suprafata de teren afectata.

In cazul prelungirii contractului de inchiriere, constructia va putea fi mentinuta pe intreaga durata de timp acordata prin prelungirea contractului, fara a necesita o reautorizare, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni. Respectarea modelului aferent fiecarui amplasament este obligatorie, fiind interzise orice modificari, ulterioare obtinerii autorizatiei de construire, privind plastica fatadelor, culorile, forma si dimensiunile golurilor, amplasarea de copertine, corpuri de iluminat.

Comertul stradal in puncte fixe Terase 1 Terasele provizorii sau sezoniere pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica, de catre detinatorul acestuia, pe baza acordului de amplasare, edin? a de amplasament aga? at urmatoarele reguli: a Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului de lucru, se face fara licitatie publica; b Desfasurarea frontului terasei va fi egala cu cea a cladirii in care functioneaza unitatea de alimentatie publica.

Aceasta desfasurare poate fi depasita doar in cazul in care cladirea vecina are o destinatie ce nu necesita amenajarea unei astfel de terase, numai cu acordul tuturor proprietarilor cladirii respective, cu asigurarea mentinerii unui acces facil in spatiile aferente respectivei cladiri. Se interzice ancorarea mobilierului mese, scaune, banci, jardiniere, umbrele, parapeti sau garduri de separare in pavajul pietonalului pe care se amenajaza terasa. In cazul in care se doreste inscriptionarea in mod expres a umbrelelor, aceste inscriptii vor cuprinde doar brandul firmei care a amplasat umbrelele, sau pe cel al detinatorului terasei, urmand ca acesta sa achite taxa de publicitate.

Proces Verbal de Receptie - [PDF Document]

Orice deteriorare adusa pavajului pe care se amenajaza o terasa, in perioada de exploatare a terasei, va fi imputata detinatorului spatiului deservit de terasa respectiva. Aceste amplasamente se vor aviza de catre Comisia tehnica de urbanism si se vor aproba prin dispozitia primarului municipiului Craiova.

Respectarea modelului aferent fiecarei functiuni si amplasament este obligatorie. Capitolul 8 Obligatiile celor ce desfasoara activitati comerciale sau de prestari servicii in zonele publice ale municipiului Craiova Art. In vederea desfasurarii de activitati comerciale si de prestari servicii pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, agentii economici vor trebui sa respecte urmatoarele reguli: 1 Activitatile comerciale si de prestari servicii pot fi desfasurate numai de persoane fizice sau juridice autorizate, sau de producatorii directi, in baza certificatului de producator.

  • Femeia care cauta? ofer
  •  Deutscher, ja.
  • Emoticone pentru a flirta
  • Omul in cautarea unei femei pentru nunta poligamica

Se interzice depozitarea de deseuri si ambalaje pe spatiile verzi, trotuare sau carosabile, precum si in afara amplasamentului pentru care exista contract de inchiriere sau acord de amplasare. Capitolul 9 Obligatiile organizatorilor de evenimente sociale, culturale sau de agrement pe domeniul public al municipiului Craiova Art. Organizatorii de evenimente au obligatia de a respecta urmatoarele: 1 Amplasamentul atribuit, perioada de desfasurare si tipul activitatii autorizate.

Words at War: Soldier To Civilian / My Country: A Poem of America

Capitolul 10 Sanctiuni si contraventii Art. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau neindeplinirea obligatiilor stabilite prin acesta, atrage dupa sine raspunderea materiala si contraventionala, dupa caz.

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala urmatoarele fapte, daca nu sunt Topito Dating Site. astfel incat sa fie considerate infractiuni: 1 Ocuparea domeniului public sau privat al municipiului Craiova fara autorizatie sau acord de amplasare emis de Primaria municipiului Craiova.

Contraventiile prevazute la Art. Pe langa sanctiunile prevazute la Art. In cazul in care o structura de vanzare este amplasata fara a fi parcurs procedura stabilita de prezentul regulament, dar indeplineste conditiile pentru a fi autorizata, respectiv pentru a primi acordul de amplasare, acest lucru se poate face numai dupa achitarea amenzii contraventionale, in caz contrar, structura va fi desfiintata.

In ambele situatii se va proceda la recuperarea taxei, datorata de la data constatarii ocuparii abuzive a domeniului public sau edin?

a de amplasament aga? at pana la data eliberarii amplasamentului, inclusiv cu recuperarea majorarilor de intarziere stabilite de Codul de Procedura Fiscala. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in prezentul regulament se face de catre agentii Politiei Locale a municipiului Craiova. Contraventiilor prevazute la Art.

Capitolul 11 Dispozitii finale si tranzitorii Art. Persoanele fizice autorizate sau edin?

Încărcat de

a de amplasament aga? at juridice, care au ocupat domeniul public si care au fost sanctionate in mod repetat pentru nerespectarea conditiilor regulamentului, nu vor putea participa la licitatiile publice organizate pentru ocuparea domeniului public sau privat, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale sau de prestari edin?

a de amplasament aga? at.

  • Calaméo - Calatori straini,vol.1, sec. XIX
  • Badoo Website intalnire Tahiti
  • Но вместо того чтобы нарушить правила, женщина выругала самоуверенного североамериканца и отсоединилась.
  • Femei singure in cautare de barbati rovinari relaţii de prietenie
  • Dating Femeie Rock pe Foron

Construtiile provizorii cu regim de inaltime parter, care se supun reglementarilor prezentului regulament, existente pe proprietatile private, se vor mentine pana la data expirarii duratei de existenta a constructiei stabilita prin autorizatia de construire, urmand ca in cazul unei reautorizari, acestea sa fie adaptate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Pentru constructiile provizorii, care se supun reglementarilor prezentului regulament, existente pe proprietati private, autorizate cu un regim de inaltime mai mare de parter, acestea se vor mentine pana la data expirarii duratei de existenta a constructiei stabilita prin autorizatia de construire, urmand ca in cazul unei solicitari de reautorizare sa fie reautorizate in aceeasi forma.

Orice abatere de la prevederile prezentului regulament privind plastica si modularea fatadelor conform anexelor, materialele utilizate sau alte caracteristici constructive ale constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, edin? a de amplasament aga? at va putea face doar cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Craiova.

edin? a de amplasament aga? at