JURIDICE » Demnitatea femeii

Intalnire cu femeia convertita, Despre colaborarea bărbatului şi a femeii în Biserică şi în lume

Scrisoare către episcopii Bisericii Catolice despre colaborarea bărbatului şi a femeii în Biserică şi în lume Congregaţia pentru Doctrina Introducere Expertă în umanitate, Biserica este Intalnire cu femeia convertita interesată de ceea ce priveşte bărbatul şi femeia.

Întâlnirea a avut loc în catedrala Papei, bazilica Sfântul Ioan în Lateran, preoţii fiind însoţiţi de cardinalul vicar Agostino Vallini. Papa s-a întrebat: despre ce fel de oboseală este vorba în cazul unui preot, a unui episcop, chiar şi a episcopului Romei? Papa a citat, în acest sens, oboseala inimii cunoscută de numeroase figuri biblice, de la profetul Ilie, Moise şi Ieremia până la Ioan Botezătorul, care din întunericul închisorii îi trimite pe discipoli să-l întrebe pe Isus dacă El este într-adevăr cel care trebuie să vină. Ce poate să facă un preot care trece prin experienţa lui Ioan Botezătorul? Trebuie să fim caritabili cu aproapele, iar cei mai aproape sunt preoţii.

În aceste vremuri de pe urmă s-a reflectat mult asupra demnităţii femeii, asupra drepturilor şi îndatoririlor ei în diferite sectoare ale comunităţii civile şi ecleziale. Contribuind la aprofundarea acestei tematici fundamentale, în particular prin învăţătura lui Ioan Paul al II-lea [1]Biserica este interpelată astăzi de unele curente de gândire, ale căror teze adesea nu coincid cu finalităţile autentice ale promovării femeii.

Intalnire cu femeia convertita

Prezentul document, după o scurtă prezentare şi evaluare critică a câtorva concepţii antropologice din zilele noastre, doreşte să propună reflecţii inspirate de date doctrinare ale antropologiei biblice — indispensabile pentru protejarea identităţii persoanei umane — referitor la unele premise pentru o corectă înţelegere a colaborării active a bărbatului şi a femeii în Biserică şi în lume, recunoscând diferenţa dintre aceştia. În plus, aceste reflecţii vor să fie un punct de plecare pentru un mod de aprofundare în cadrul Bisericii şi pentru instaurarea unui dialog cu toţi bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă, în căutarea sinceră a adevărului şi în angajarea comună pentru dezvoltarea de relaţii tot mai autentice.

Problema În aceşti ultimi ani s-au conturat noi tendinţe în abordarea problemei femeii. O primă tendinţă subliniază puternic condiţia de subordonare a femeii, cu scopul de a suscita o atitudine de contestare.

Intalnire cu femeia convertita

Femeia, pentru a fi ea însăşi, se constituie ca antagonistă a bărbatului. La abuzurile de putere, ea răspunde printr-o strategie de căutare a puterii.

Despre colaborarea bărbatului şi a femeii în Biserică şi în lume

Acest proces duce la o rivalitate între sexe, în care identitatea şi rolul unuia sunt asumate femei singure caută bărbați în galați dezavantajul celuilalt, cu consecinţa de a introduce în antropologie o confuzie Intalnire cu femeia convertita, ale cărei aspecte secundare cele mai imediate şi nefaste se regăsesc în structura familiei. O a doua tendinţă se distinge din prima. Pentru a evita orice supremaţie a unui sex sau a altuia, se tinde spre eliminarea diferenţelor dintre ele, acestea fiind considerate simple efecte ale unei condiţionări istorico-culturale.

În această nivelare, diferenţa trupească, numită sex, este minimalizată, în timp ce dimensiunea strict culturală, numită gen, este subliniată la maximum şi considerată primară. Umbrirea diferenţei sau dualitatea sexelor produce consecinţe enorme la diverse niveluri. Această antropologie, care intenţiona să favorizeze perspective egalitariste pentru femeie, eliberând-o de orice determinism biologic, a inspirat de fapt ideologii care promovează, de exemplu, punerea în discuţie a familiei, datorită caracterului Intalnire cu femeia convertita natural biparental alcătuită din tată şi mamăechivalarea homosexualităţii cu heterosexualitatea, un model nou de sexualitate polimorfă.

Rădăcina imediată a tendinţei mai sus-amintite se situează în contextul problematicii feminine, dar motivarea sa cea mai profundă trebuie căutată în încercarea persoanei umane de a se elibera de propriile condiţionări biologice [2].

Conform acestei perspective antropologice, natura umană nu ar avea în sine caracteristici care s-ar impune în mod absolut: orice persoană ar putea sau ar trebui să se modeleze după propriul plac, din moment ce ar fi liberă de orice predeterminare legată de constituţia sa esenţială.

Această perspectivă are multiple consecinţe. Înainte de toate consolidează ideea că eliberarea femeii comportă o critică adusă Sfintei Scripturi care ar transmite o concepţie patriarhală despre Dumnezeu, alimentată de o cultură în mod esenţial masculină. În al doilea rând, această tendinţă ar considera lipsit de importanţă şi de influenţă faptul că Fiul lui Dumnezeu a luat natura umană în forma sa masculină.

În faţa acestor curente de gândire, Biserica, luminată de credinţa în Isus Cristos, vorbeşte în schimb de colaborare activă, tocmai ca o recunoaştere a însăşi diferenţei dintre bărbat şi femeie. Pentru a înţelege mai Intalnire cu femeia convertita fundamentul, sensul şi consecinţele acestui răspuns e bine să ne întoarcem, chiar dacă pe scurt, la Sfânta Scriptură, care este bogată şi în înţelepciune umană, şi în care acest răspuns s-a arătat în mod progresiv prin intervenţia lui Dumnezeu în favoarea omenirii [3].

Date fundamentale ale antropologiei biblice O primă serie de texte biblice propuse spre analiză sunt primele trei capitole din cartea Genezei. În primul text Gen 1,4 este descrisă puterea creatoare a cuvântului lui Dumnezeu care înfăptuieşte distincţii în haosul primordial.

Ia naştere o lume orânduită pornind de la diferenţe care, pe de o parte, sunt tot atâtea promisiuni de relaţii.

Iată, aşadar, schiţat cadrul general în care se situează crearea omenirii. Omenirea este descrisă aici articulată, încă de la începuturile sale, în relaţia dintre masculin şi feminin. A doua relatare a creaţiei Gen 2, confirmă în mod irevocabil importanţa diferenţei de sex.

 •  Да! - Соши ткнула пальцем в свой монитор.
 • So? ia care cauta omul companion
 • Unica intalnire Ambert
 • 976 Site- ul de intalnire
 • Site- ul de dating musulmani exigente
 • Беккер почувствовал комок в горле.

O dată creat de Dumnezeu şi plasat în grădina a cărei gestiune o primeşte, cel care este desemnat, printr-un termen generic, ca Adam experimentează o singurătate pe care prezenţa animalelor nu reuşeşte să o umple. Are nevoie de un ajutor care să-i fie corespondent.

Termenul desemnează aici nu un rol subaltern, ci un ajutor vital [5]. Scopul este de fapt de a permite ca viaţa lui Adam să nu se prăbuşească într-o confruntare sterilă şi, în cele din urmă, mortală numai cu sine însuşi.

Este necesară relaţionarea cu o altă fiinţă care se află la nivelul său.

 • Код, не поддающийся взлому.
 • Caut mai intai pentru fiica mea
 • Fata singura caut barbat in tășnad
 • Cauta? i femeia Celibamy in Camerun
 • In cautarea de chefuri de femei
 • Ему была видна задняя дверца: как это принято в Севилье, она оставалась открытой - экономичный способ кондиционирования.

Aceasta se verifică la nivel ontologic, în sensul în care crearea femeii de către Dumnezeu caracterizează umanitatea ca realitate relaţională. Gen 1, Dar nu este unica.

Duminica a V-a după Paşti A samarinencei Evanghelistul ne oferă multe elemente pentru a înţelege modul în care s-a petrecut întâlnirea lui Isus cu samariteanca. Ne spune că Isus ajunge într-un un oraş pe numele Sihar, în zona Samariei. Pe la amiază, în plină arşiţă, obosit fiind, s-a aşezat lângă o fântână şi a rămas singur, în timp ce ucenicii plecaseră în oraş după mâncare.

Întreaga istorie a omului pe pământ se realizează în cadrul acestei Intalnire cu femeia convertita. În aceasta rezidă centrul planului originar al lui Dumnezeu şi al adevărului cel mai profund despre bărbat şi femeie, aşa cum i-a vrut Dumnezeu şi cum i-a creat. Oricât ar fi de bulversate şi întunecate de păcat, aceste dispoziţii originare ale Creatorului nu vor putea fi niciodată anulate. Păcatul originar alterează modul în care bărbatul şi femeia primesc şi trăiesc cuvântul lui Dumnezeu şi relaţia lor cu Creatorul.

Imediat după ce le-a oferit grădina, Dumnezeu dă o poruncă pozitivă cf. Gen 2,16urmată de o alta negativă cf.

Gen 2,17în care este afirmată în mod implicit diferenţa esenţială existentă între Dumnezeu şi omenire. La sugestia şarpelui, această diferenţă este contestată de bărbat şi de femeie. Ca urmare este dat peste cap şi modul în care trăiesc diferenţa lor sexuală.

Relatarea din cartea Genezei stabileşte astfel o relaţie de cauză şi efect între cele două diferenţe: atunci când omenirea îl consideră pe Dumnezeu drept duşman al său, relaţia însăşi dintre bărbat şi femeie este pervertită. Atunci când această ultimă relaţie este deteriorată, accesul la chipul lui Dumnezeu riscă, la rândul său, să fie compromis.

Intalnire cu femeia convertita

Va fi o relaţie în care iubirea va fi adesea denaturată din pură căutare de sine, o relaţie care ignoră şi ucide iubirea, înlocuind-o cu jugul dominării unui sex asupra celuilalt. Istoria omenirii reproduce de fapt aceste situaţii, în care este exprimată în mod deschis tripla concupiscenţă de care aminteşte sfântul Ioan, vorbind despre concupiscenţa cărnii, concupiscenţa ochilor şi mândria vieţii cf.

În această tragică situaţie se pierde egalitatea, respectul şi iubire cerute, conform planului originar al lui Dumnezeu, de relaţia dintre bărbat şi femeie.

Parcurgerea din nou a acestor texte fundamentale permite reafirmarea câtorva date capitale ale antropologiei biblice. Înainte de toate este necesar să subliniem caracterul personal al fiinţei umane.

In Eden, inainte de Cadere, primul cuplu creat de Dumnezeu traia intr-o armonie deplina, armonie intre ei, armonie cu Dumnezeu. Dupa Cadere, Armonia se destrama si, desi sentinta pe care o da Dumnezeu ii vizeaza personal pe cei implicati in Cadere, efectele ei afecteaza viata femeii. Aceasta sentinta explica, intr-un fel, lupta femeii pentru egalitate cu barbatul, dorinta ei de emancipare, batalia intre cele doua sexe.

Antropologia biblică sugerează să se abordeze în mod relaţional, nu concurenţial şi nici prin revanşă, acele probleme care la nivel public sau privat implică diferenţa de sex. Această capacitate de a iubi, reflecţie şi imagine a lui Dumnezeu-iubire, se exprimă în mod specific în caracterul nupţial al trupului, în care se înscrie masculinitatea şi feminitatea persoanei.

Este vorba de dimensiunea antropologică a sexualităţii, inseparabilă de cea teologică. Creatura umană, în unitatea sa de suflet şi trup, este calificată încă de la început de relaţia cu celălalt eu.

Intalnire cu femeia convertita

Această relaţie se prezintă mereu bună şi alterată în acelaşi timp. Este bună, e o bunătate originară declarată de Dumnezeu încă din primul moment al creaţiei. Dar este şi alterată de lipsa de armonie dintre Dumnezeu şi omenirea lovită de păcat. Această alterare nu corespunde însă nici planului iniţial al lui Dumnezeu în ce priveşte bărbatul şi femeia, nici adevărului relaţiei sexelor.